Stresshåndtering i virksomheder

Fire ud af 10 virksomheder vurderer, at stress bliver bliver en større udfordring i de kommende år. Det betyder at mange virksomheder kan se frem til stigende sygefravær, højere personaleomsætning, mindre produktivitet og dermed også med stor sandsynlighed mindre indtjening.

Udviklingen i stress-tilfældene i Danmark er stigende, men faktisk kan virksomheder gøre noget ved stress.

Stress kan håndteres fra to sider. For det første gælder det om at give de medarbejdere som er ramt af stress, en god og professionel hjælp, så de kan komme ud af deres stress og få det godt igen. For det andet handler det om at forebygge stress på sigt.

Hjælp til stress nu!

Stresscoaching er et af de allerbedste værktøjer der kan tages i anvendelse for at hjælpe medarbejdere, der er ramt af stress.

Stressede medarbejdere er i krise. De har brug for hjælp nu.

Konsekvenserne af ubehandlet stress er alvorlige og kan medføre angst og depression. Det kan betyde månedslange sygemeldinger, og op mod hver 5. stressramte medarbejder vender aldrig tilbage til arbejdspladsen igen.

At få hjælp til at håndtere den opståede stress, er alfa og omega for at nedbringe stressen og skabe positive forandringer. Med god hjælp, vil de fleste medarbejdere være tilbage på jobbet igen relativt hurtigt – og nogen vil måske endda undgå at blive sygemeldte, hvis stressen tages i opløbet.

Strategisk stresshåndtering

Ud over at hjælpe de medarbejdere som er akut ramt af stress, og behøver hjælp med det samme, er det ansvarligt at arbejde med stresshåndtering på den lange bane.

At arbejde med stressforebyggelse på et strategisk plan, vil være medvirkende til at forebygge stress. Dermed vil risikoen for at meget alvorlig stress opstår, være mindre og på den måde kan strategisk stresshåndtering være medvirkende til at nedbringe sygefraværet.

Et strategisk sigte på stressforebyggelse, vil involvere en række tiltag i virksomheden som eksempelvis uddannelse af et stressberedskab, en stresspolitik, fast stresscoacing og lederrådgivning om stress.