Stresscoaching i virksomheder

Stresshåndterings-forløb for medarbejder og leder

Stresscoaching er den mest effektive metode til at hjælpe stressede medarbejdere.

Det effektive stresscoaching-forløb strækker sig over 7 samtaler fordelt på 9-10 uger. Her lærer den stressramte, at håndtere og forebygge stress.

Forløbet har fokus på at opnå forståelse for hvad stress er, hvordan stress opdages, hvordan stress kan forebygges og fremadrettet undgås.

Herunder kan læses en præsentation af indholdet i de syv samtaler. Beskrivelse af indholdet viser et typisk forløb og giver et overordnet indblik i samtalerne, men vær opmærksom på, at forløbet kan variere afhængig af medarbejderens stress-historie og udfordringer. Stress er individuelt, og skal behandles som sådan.

Ud over hjælp til den stressede medarbejder, tilbydes du som leder også rådgivning og sparring om stresshåndtering i virksomheden. På den måde sikres den optimale stresshåndtering i virksomheden. Se mere nedenfor.

Samtale 1

Første samtale handler om, at identificerere den stressramte medarbejders historie, og de udfordringer medarbejderen oplever som stressende.

Medarbejderen får en introduktion til stressens biologi og spykologi, så der opnås en klar forståelse af, hvad overbelastning handler om, og hvad der kan gøre for at afhjælpe den.

Under den første samtale får medarbejderen konkrete metoder til at komme i gang med afstressning.

Samtale 2

Vi starter 2. samtale med en snak om oplevelser siden sidste møde og gennemgår opgaver og erfaringer med disse.

Herefter ser vi på medarbejderens muligheder for at håndtere stress og pressede situationer, og hvilke elementer i livet,der er vigtigst for medarbejderen – for stress handler ikke kun om arbejde eller fritid. Stress påvirker det hele menneske.

Samtale 3

Efter en indledende snak om, hvordan det er gået siden sidste samtale, sætter samtale 3 fokus på mindset.

Tankegang er medarbejderens vigtigste allierede i forhold til at mindske stress og opnå en trivsel i jobbet.

Vi ser på, hvordan medarbejderen kan oparbejde et mindset, der støtter vedkommende i at undgå overbelastning fremover.

Samtale 4

4. samtale er midtvejs i stresscoaching-forløbet, og derfor bruger vi denne session på at samle op på de erfaringer og fremskridt, som medarbejderen har gjort sig indtil nu. Der er desuden fokus på de tilbageværende udfordringer i forbindelse med stress.

Et vigtigt trin i processen er nu at forstå tid som en egenskab, og hvordan medarbejderen drager nytte af tiden og få et sundt forhold til tidsforbrug og opgaveplanlægning.

Samtale 5

Denne samtale har fokus på at skabe en hverdag, hvor medarbejderen kan leve et liv i trivsel – både på jobbet som privat. Uden stress og uden symptomer på overbelastning.

For at slippe af med ubalance og overbelastning, må medarbejderen “designe” en arbejdsdag i balance, og en hverdag, hvor vedkommende har mulighed for at leve uden alvorlige stress-symptomer.

Samtale 6

Under 6. session, arbejders videre med de elementer, der skal danne basis for medarbejderens nye fremtid uden stress og jag.

Vi følger op på erfaringer her i slutningen af forløbet, og hvordan der opretholder en god vane.

Der er fokus på at få indarbejdet de nye værktøjer, som coaching-forløbet har givet, så medarbejderen ikke fremover oplever alvorlig stress og overbelastning.

Samtale 7

Sidste samtale i forløbet er en opsamling på processen.

Vi taler om medarbejderens udvikling og forankringen af de nye gode stress-frie vaner i arbejdslivet.

Er du klar til et liv uden stress?

Vil du sige farvel til overbelasning og hektiske hverdage?

Proces & Pris

Coaching for medarbejderen
Et stresscoaching-forløb er en sund investering i medarbejderens trivsel. Medarbejderne er virksomhedens største ressource og forudsætningerne for at virksomheden kan fungere effektivt og klare sig godt i markedet. Derfor bør stress reduceres og håndteres. Det lærer medarbejderen på coachingforløbet, som består af 7 samtaler over 9-10 uger.

Sparring og rådgivning for lederen
At lære medarbejderen hvordan han eller hun skal blive bedre til at håndtere stress, er ikke nok. Hvis du som leder vil lykkes med at reducere stress blandt dine medarbejdere, er det afgørende at du selv går forrest.

Derfor får du i forløbet 2 timers stressrådgivning, hvor vi tager udgangspunkt i dine spørgsmål om stresshåndtering i virksomheden og du får ligeledes 2 timers sparring om strategisk stressforebyggelse i virksomheden.

Opfølgning
Til det samlede forløb hører 3 timers opfølgning, som leder og medarbejder i fællesskab kan bruge i tiden efter stresscoaching-forløbet eller rådgivningen.

Aftalerne
Stresscoaching-forløbet består af 7 samtaler som forløber over 9-10 uger.
Tidspunkterne aftales fra gang til gang. Lederrådgivning og sparring aftales.

Forløbet kan ske via telefon eller online konferencesystem.
Det kan også finde sted ved personligt fremmøde i min praksis i Odense SV.

Pris
Samlet pris er 16.800 kr. ex. moms.

Efter mange år med uro og stress, føler jeg, at jeg er på vej tilbage til, hvem jeg egentlig er, og hvad jeg brænder for.

Før stresscoachingen sov jeg dårligt om natten, og var derfor meget træt og havde ingen energi.
Nu sover jeg godt om natten, og har fået meget mere energi. Jeg er begyndt at lave de ting, som jeg godt kan lide, og er blevet bevidst om mine tanker, og hvordan jeg bedre kan styre dem.

Det er hårdt arbejde at blive stress-fri, for det handler om at ændre nogle vaner, og måder at tænke på, som man måske har slæbt rundt på i mange år. Men hold da op, hvor er det sliddet værd!

Før stresscoachingforløbet hos Rikke, var jeg var sygemeldt af lægen med stress. Jeg havde mange fysiske symptomer.
Nu er jeg fri for symptomer og meget klogere. Jeg bruger tid på fysisk aktivitet og andre ting, der gør mig gladere og sundere på krop og sjæl.

Har du spørgsmål vedr. stresscoaching for medarbejdere, så kontakt mig gerne for en uforpligtende samtale

rikke@donebydunne.dk

28 53 33 65