For mange stress-tilfælde får lov at udvikle sig uhensigtsmæssigt, fordi der ikke bliver taget hånd om stressen i begyndelsen.

Det er der flere grunde til.

 

 • For det første kan det handle om, at du ikke forbinder de symptomer du oplever, som værende stress.

 

 • For det andet kan det være, at din definition af stress ikke matcher det, du oplever.

 

 • For det tredje kan det være, at du ikke vil forholde dig til din livssituation, og dermed ignorerer stress-symptomerne.

 

 • For det fjerde kan det dreje sig om, at du slet ikke kender stress-symptomernes art – og så kan det jo være meget svært at reagere på dem.

 

Vær opmærksom på dette – for at opdage stress

 

Nogle af de ting du skal være opmærksom på, når det handler om stress er at:

 

 • Stress sker gradvist og uden du er bevidst om det

 

 • Stress kan vise sig på forskellige måder, men typisk kan du opleve søvnbesvær, humørændringer, følelsen af at alt er svært og hårdt, dalende motivation, mindre glæde og følelsen af bare at løbe væk fra det hele.

 

 • Stress starter tit som en generel mis-trivsel. Du kan godt mærke, at der er noget som “ikke er helt rigtigt” – men du kan ikke præcist sætte fingeren på, hvad det er. Og du har i hvert fald svært ved at se, hvad du skal gøre for at det bliver bedre.

 

Disse ting er helt normalt, når du er i begyndelsen af en stress-overbelastning. Og det er egentlig også helt normalt, at du ikke nødvendigvis forbinder det med stress.

Det er dog ikke desto mindre det, det er.

 

Hent guiden: Identificer din triveselproblematik og bliv klogere på,
hvor skoen trykker, hvis du ikke er tilfreds med din hverdag

 

 

Opdag din stress i tide med 4 tiltag

 

Modsat hvad man skulle tro i et samfund, hvor stress-statistikkerne snart ryger gennem taget, så er det faktisk muligt at reducere stress – samt forebygge den – så den ikke skaber så meget ravage, som tilfældet er i dag.

Det kræver viden, detektivarbejde og en afdækning af, i hvilke situationer, du oplever symptomer på stress. Og så forudsætter det naturligvis at du kender dine stress-symptomer.

4 ting er helt grundlæggende forudsætninger for, at du kan reducere din stress tidligt:

 

1: Få viden om stress

 

For at kunne gøre noget ved stress, skal du have en basisviden om stress.

Hvad er det faktisk, der sker i din krop, når den bliver overbelastet?

Hvilke funktioner er det, der går i gang i kroppen og giver anledning til stress-symptomer.

Jeg synes denne del er vigtigt, fordi vi ofte bliver bange og skræmte over det, vi ikke kender.

Kroppen kan sende nogle endog kraftige stress-signaler, og har du ikke viden om, at symptomet er et resultat af de processer, der foregår i din krop, når du udsættes for stress, så kan sådanne symptomer skabe bekymring og generere mere stress.

 

2: Lær stress-symptomerne at kende

 

For at kunne gøre noget ved din begyndende stress, er du nød til at lære, at kende de symptomer, som kroppen sender dig og som indikerer, at du er begyndt at blive stresset.

Kroppen ved længe før du bliver bevidst om det, at stressen er i gang, og sender i starten mindre signaler. Reagerer du ikke på disse – og det er der mange som ikke gør – vil stressen øges og kroppen vil sende tiltagende alvorligere stress-signaler.

Din opgave er at lytte til kroppen – for gør du det, vil du kunne nedbringe din stress tidligt og inden den bliver alvorlig.

For at kunne lytte til kroppen må du derfor lære stress-symptomerne at kende, så du kan reagere på kroppen signaler.

Der findes en lang række almene symptomer på stress, som de fleste mennesker vil kunne opleve i en belastnings-situation.

Symptomerne varierer over tid fra den tidlig stress til den særdeles alvorlige stress, så derfor er hele opgaven at lære at kende disse symptomer, så du ved hvornår du skal igangsætte tiltag for at mindske din stress.

 

3: Kend til de livsområder, hvor stress kan stamme fra

 

Det tredje du skal være i stand til, for at kunne reducere din stress tidligt, er at kunne identificere de områder i livet hvor stress opstår.

Inden for stresscoaching arbejder vi med 4 områder, hvorfra al stress stammer.

Du kan opleve at få stress af et enkelt element i et livsområde, men du kan også sagtens opleve at stressen opstår som en kombination af flere elementer i forskellige områder.

Er du klar på hvilke områder i dit liv, som er “stress-starteren” kan du lettere gøre noget ved det i tide, inden din stress eskalerer.

 

4: Afdæk stressfaktorer i dit eget liv

 

Når du har lært om stress og de processer den sætter i gang i din krop, har lært stress-symptomerne at kende, og kan identificere hvilke områder i livet som bidrager til din stress – så skal du afdække de specifikke stressfaktorer.

Stress-faktorer er hændelser og situationer, som sætter stressen i gang og sender et stress-signal til dig.

Det er afgørende at blive god til at afdække stressfaktorer, for kun ved at kende alle de faktorer som er stress-initierende hos dig, vil du have mulighed for at gå ind og skabe den forandring, der skal til, for at du kan opleve et liv med mindre stress.

 

 

Lær at reducere din stress – vær i gang om få minutter

 

 • Er du klar til at sige nej tak til stress, og lære de 4 grundlæggende elementer i at reducere din stress tidligt?

 

 • Vil du lære at spotte de allerførste stress-symptomer?

 

 • Vil du opnå den viden og lære de teknikker, der kan gøre hele forskellen på, om du skal leve med stress eller ej?

 

Kan du svare ja til et eller flere af ovenstående spørgsmål
– så er onlinekurset Less Stress Light lige noget for dig.

 

Her får du

 

 • Grundig introduktion til stress – biologisk, psykologisk og fysisk

 

 • Oversigt og kendskab til stress-symptomer og alvorlighed

 

 • Afklaring af livsforhold, hvor stress kan stamme fra

 

 • Afdækning af stress-faktorer i dit liv

 

Kurset foregår online og består af 4 video-moduler.

Til modulerne hører en række arbejdsark, som hjælper dig til at implementere den viden du lærer på kurset.

Du kan se materialet i det tempo, der passer dig – og du kan være i gang lige om lidt. For så snart dit kursus er bestilt, betalt og registreret, så lander der et link i din mailbox, som giver dig adgang til kurset.

 

Læs mere og tilmeld dig her 

 

Birgitte siger om kurset:

 

“Det er rart at vide, hvad jeg skal være opmærksom på. Det er nogle super fine redskaber, jeg har fået på kurset, til at identificere mine problemområder. Jeg kan nu gribe stressen an i små bidder og det gør det lettere at håndtere. Rigtig godt materiale – både videoer og arbejdark.”