At reducere og forebygge stress i virksomheden, er en særlig vigtig opgave for ledere. Den rækker ud over de almindelige driftsopgaver, men kan have afgørende indflydelse på, om medarbejderne er i stand til at præstere det, som forventes i forhold til virksomhedens produktion.

Mennesker som har det godt, har mere energi og overskud. De har bedre overblik og kan lettere håndtere udfordringer på arbejdspladsen. De performer bedre, og er mere initiativrige og engagerede.

Disse ting vil alle sammen blive påvirket i negativ retning, hvis mange af medarbejderne har begyndende eller langvarig stress inde på livet.

 

5 trin, der kan reducere stress blandt medarbejderne

 

I dette blogindlæg vil jeg give dig, der er leder, 5 trin, du bør kende, hvis du vil reducere stress blandt medarbejderne i din virksomhed.

 

1: Lær at opdage de stressede medarbejdere

 

For at kunne reducere stress i en virksomhed, er det afgørende, at du opdager den eller de medarbejdere, som kæmper med stress.

Det kan i sig selv være lidt af en opgave: Mange stressede prøver at skjule deres stress. Det betyder, at du ikke kan regne med, at en stresset medarbejder selv gør opmærksom på, at han eller hun er stresset.

Når det ikke er tilfældet, skal du som leder kunne spotte de medarbejdere, som potentielt er overbelastede. Og hjælpe dem til at få reduceret deres stress – inden den bliver så alvorlig at medarbejderen får et stress-nedbrud – eller en sygemelding kommer på tale.

Du kan se webinaret: Sådan opdager du at din medarbejder kæmper med stress. Her får du en række tegn, du som leder kan holde øje med, og som indikerer, at en medarbejder er overbelastet.

Når du har lært hvilke tegn stressede medarbejdere udsender, kan du begynde at identificere de medarbejdere, som måtte være i farezonen, og få en dialog med dem, om mulighederne for at reducere deres stress.

 

 

2: Forstå hvad der kan give stress på jobbet, så disse kan forebygges

 

Det andet trin, du kan være opmærksom på, og som kan være med til at reducere stress i din virksomhed er, at du har indsigt i, hvilke parametre, som kan igangsætte stress på en arbejdsplads.

Her vil der være tale om overordnede elementer, som kan stress. Det er vigtigt at huske på, at stress er kompleks. Hvad der kan stresse en medarbejder, stresser ikke nødvendigvis en anden medarbejder. Stress er individuelt – og det skal du tage højde for, når du observerer medarbejderne og kigger efter tegn på stress.

Der er mange ting, som kan stresse et menneske. Der kan være stress i privatlivet eller på arbejdspladsen. Uanset, vil stress det ene sted påvirke funktionen og personens liv det andet sted.

Som virksomhed – og for dig som leder – bør det derfor ikke spille en rolle, om medarbejderens stress primært opstår i det ene eller det andet område. Som leder, bør dit fokus være på at hjælpe en stresset medarbejder, uagtet hvor stressen opstår.

Hvad angår arbejdsrelateret stress, er disse situationer typiske igangsættere for stress, og dem kan du være særlig opmærksom på:

  • konflikter
  • mobning
  • chikane
  • stor arbejdsbyrde
  • manglende anerkendelse for arbejdsindsats
  • manglende kompetenceudvikling – hvis medarbejderen ikke føler at have færdighederne til at klare jobbet
  • uklare mål
  • manglende forventningsafstemning til opgaver

 

At være bevidst om, hvilke situationer, der kan fremkalde stress blandt medarbejderne, kan hjælpe dig som leder, til at holde øje med, om nogle af disse ting forekommer. Dermed kan du aktivt imødegå dem og skabe en forandring, hvor stress ikke udvikler sig.

Få emailserien: 9 myter om stress blandt medarbejderne, du ikke må lade dig narre af

 

 

3: Skab en åben kultur, hvor der kan tales om stress – undgå tabuisering af stress

 

Et vigtigt element i at skabe mindre stress på en arbejdsplads, er at have en åben kultur om stress.

Desværre er det nogle steder stadig et tabu at tale om stress. Her er virksomhedskulturen at gemme det, hvis en medarbejder oplever stress.

En sådan tabuiseret kultur om stress kan gøre stor skade.

Den medvirker til at stress får gode vækstbetingelser. Har stress gode vækstbetingelser betyder det, at den kan udvikle sig til et alvorligt niveau, der får konsekvenser for både virksomhed som medarbejder.

Den gyldne regel er altid, at jo før stress bliver håndteret, jo bedre. Her spiller du som leder en stor rolle i at italesætte stress og de hjælpemuligheder, som virksomheden kan tilbyde.

Du spiller også en rolle som forbillede for dine medarbejdere og kollegaer, og bør derfor gå forrest og vise det gode eksempel på, hvordan man kan have et arbejdsliv med et minimum af stress.

Husk her, at alle kan få stress. Det er båret af omstændighederne og er ingens skyld – samt et fælles ansvar at få nedbragt.

Tilmeld dig webinar: 3 måder hvorpå du kan reducere stress blandt medarbejderne

 

4: Hav klare retningslinjer for stresshåndtering

 

Noget af det bedste en virksomhed kan gøre, når det kommer til stressbekæmpelse, er at have helt klare retningslinjer for stresshåndteringen.

Her er en stresspolitik et godt redskab.

Alligevel har kun ca halvdelen af danske virksomheder en nedskrevet stresspolitik – og det er en skam.

Det er det af i hvert fald 2 grunde:

For det første, er det ærgerligt at virksomheden ikke har nedsat en politik for stresshåndtering, fordi stressnedbrud blandt medarbejderne som oftest kommer ganske uventet.

En medarbejder, som går ned med stress er i krise, og bør forvente at kunne få hjælp med det samme. Det er ikke nemt at have overblik over processen ved medarbejderstress, hvis dette ikke er nedskrevet.

På den måde kan virksomheden komme til at fremstå som dårlig forberedt på situationen, og det er ikke oplagt.

For det andet er det ærgerligt, fordi medarbejderne ikke ved, hvad de skal forholde sig til.

Det er i forvejen angstprovokerende, ubehageligt, overvældende og uoverskueligt at være stresset – og samtidig ikke at vide, om der er hjælp at hente på arbejdspladsen, kan gøre det hele endnu værre.

Ved at kommunikere klart ud, hvad stresspolitikken i virksomheden består i, kan det skabe ro og klare procedurer, som vil gavne alle, når skaden sker.

Tilmeld dig webinaret: 7 gode råd til virksomhedens stresspolitik hvis du vil have input til at skrive en stresspolitik i din virksomhed.

 

5: Undgå berøringsangst med stressede medarbejdere – tag handling og gå i dialog

 

Det værste du kan gøre, hvis du har mistanke om, at en medarbejder er overbelastet og på vej ud i stress, er at gøre ingenting.

Lad endelig være med at se tiden an. Det kan gøre det endnu værre end det allerede er.

Jeg har fuld forståelse for, at det kan føles ubehageligt at spørge ind til noget så individuelt som stress. At det kan føles som om du stikker din næse i noget, som ikke kommer dig ved.

Men som leder kommer det dig ved – du er jo helt sikkert interesseret i, at dine medarbejdere har det godt og har lyst til at møde ind på arbejdet hver dag.

Derfor må du aldrig tænke det som at forstyrre din medarbejder, når du spørger ind til stress. Det du gør, er at hjælpe og tage ansvar.

Det er altid bedre at spørge en gang for meget end en gang for lidt – det kan seriøst gøre hele forskellen på, om medarbejderen udvikler alvorlig, langvarig stress eller ikke.

Berøringsangst må ikke være relateret til stress – det må derimod dialog og handling.

Du kan se mere om hvordan du tilgår det, at have den svære samtale om stress med en medarbejder på et webinar som jeg har afholdt.