Undervisning i stresshåndtering

 

 

Stress er ingen sygdom, men en overbelastnings-tilstand. Alligevel er det dog bedre at forebygge stress end behandle den.

For at kunne gøre noget ved stressen, er det vigtigt at have et beredskab af medarbejdere, der har indgående kendskab til stress og stressens betydning og konsekvenser.

I gennemsnit er stressede medarbejdere 62% mere syge end andre medarbejdere

Stressforeningen

Fordelene ved et “stress-beredskab” er at denne gruppe hurtigt kan rykke ud og trykke på bremsen, når en kollega er ved at blive overbelastet. Beredskabets opgave er at spotte stress, kunne samtale med medarbejderen/lederen om stress og gøre nærmeste leder eller arbejdsmiljøorganisation opmærksom på problemet.

Stress-beredskabet skal af-tabuisere stress og være med til at skabe et godt arbejdsmiljø uden stress.

Stressberedskabet vil typisk bestå af  en til flere nøglepersoner i virksomheden, fx. 

 • Repræsentant fra ledelsen
 • Repræsentant fra Arbejdsmiljøorganisationen – hvis en sådan haves
 • Repræsentant fra HR – hvis en sådan haves
 • Repræsentant fra direktionen / sekretariatet
 • Tillidsmandsrepræsentanten
 • Medarbejdere med særligt ønske om at være en del af stressberedskabet

Stress-beredskab

Skab virksomhedens eget stress-beredskab, der står klar til at hjælpe, hvis stressen banker på.

Undervisning 2 gange a 4 timer.

Stress-beredskabet får viden om

 • Hvad stress er – og ikke er
 • De fysiske symptomer på stress
 • De psykiske symptomer på stress
 • Hvordan stress opdages
 • Hvordan stress håndteres
 • Kendskab til den svære samtale om stress og af-tabuisering af stress
 • Viden om hvad der skaber og udløser stress
 • Indblik i hvordan stress reduceres

 

Stress-beredskabet står i front, når stressen skal spottes. Stress-beredskabet er ikke coach eller behandler for de stressramte, men skal kunne se og italesætte stress på arbejdspladsen, så ledelsen har mulighed for at tage hånd om medarbejdere der er overbelastede og stressede.

Pris for undervisning 2 x 4 timer: 23.000 kr + moms inkl. forberedelse, øvelser + materialer

Ønsker du et stress-beredskab

Kontakt mig og hør mere på
28 53 33 65
rikke@donebydunne.dk

%

Andel af danske ledere, der ikke ved hvordan de skal tackle stress og mistrivsel

Antal hospitalsindlæggelser årligt grundet stress