Kompetenceudvikling

Forudsætningen for veludført arbejde er kompetente medarbejdere

Kompetenceudvikling er virksomhedens bedste konkurrenceevne. For at sikre kontinuerlig vækst og konkurrencefordele, kræves det, at medarbejderne besidder de ressourcer og den viden, som er nødvendig for, at de kan udfylde deres jobfunktion.

En stabil opdateret medarbejdergruppe opnås ved at have fokus på personalets kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling handler om at tage udgangspunkt i virksomhedens nuværende og fremtidige opgaveporteføljer, og med disse for øje efter- og videreuddanne medarbejdere og ledere, så de til enhver tid har den nødvendige viden og kunnen til at opfylde virksomhedens strategi og formål.

Planlægning af virksomhedens kompetencebehov sker via udarbejdelse og forankring af en uddannelsesstrategi.

Voksen- og efteruddannelsestilbud gør medarbejderne mere effektive og er med til at øge kvaliteten af virksomhedernes ydelser og produkter.

Tænketanken DEA

Uddannelsesstrategi

En uddannelsesesstrategi er virksomhedens garanti for at medarbejdernes kompetencer til stadighed vedligeholdes og opdateres.

Med strategisk kompetenceudvikling inkl. uddannelsesplaner, kan virksomheden lettere holde overblik over de behov som er foreliggende, samt de ønsker om efter- og videreuddannelse som personalet tilkendegiver.

Mange virksomheder har ikke udarbejdet kompetenceudviklingsprofiler eller har en uddannelsesstrategi, og det kan have den konsekvens, at der pludselig opstår mangel på særlige kompetencer. Dette kan betyde nedgang i produktion eller stilstand i virksomhedens aktiviteter.

Men en strategi for kompetenceniveauet og uddannelsesområdet har virksomheden et godt udgangspunkt for at sikre konkurrenceevnen med kompetente medarbejdere.

%

Andel af medarbejdere der ikke får efteruddanelse